Ivan Bukovčan

                    i.        Životopis a tvorba


          gymnaziálne štúdiá v Prahe, Prešove; právnická fakulta


          redaktor -písal i recenzie; spravodajca; dramaturgia slovenského filmu; dramatik


          cestoval po Európe -reportáže z povojnových premien


          trilógia .Pštrosí večierok, Kým kohút nezaspieva, Zažeň vlka! – problematika zrady


          SNP -kult osobnosti a dôsledky


          vypätosť situácií -uzavretý priestor, problémy rozhodovania


          aktuálnosť jeho odkazu; dôsledky v ľudskom konaní


          rozpor vedecko-technického pokroku a morálkou jednotlivca –Kladne vybavená žiadosť


          Slučka pre dvoch, Fatamorgána


          stredobodom je vždy človek -od jeho rozhodnutia závisia životy iných


          fantázia, nie každodenná vypätosť

                  ii.        Kým kohút trikrát nezaspieva


          inšpirácia z Biblie


          cez okupáciu ČS -po potlačení povstania -napätosť, ostrá kontrola, cenzúra, nesloboda


          zrada, ktorú zvestoval bola i zradou systému socializmu


          November 1944. Malé mesto je okupované vojskom. 10 rukojemníkov sa dostane do pivnice, lebo boli chytení po 19. hodine. Ako sa však neskôr dozvedajú, sú zavretý kvôli vražde vojaka. Za jedného nemeckého vojaka má zomrieť desať domácich -nacistická násobilka. Náhodne vyberú desiatich. Prichádza medzi nich Fischl, sprostredkovateľ, a vysvetlí im situáciu. Každý sa chce zachrániť (majú alibi), ale to Nemcov nezaujíma. Nakoniec príde s tým, že ten vojak bol opitý v službe, a tak chcú smrť len jedného z nich. Sami si majú vybrať koho. Väčšina chce odmietnuť, ale sú tu i taký, ktorí chcú za každú cenu von. Nakoniec Uhrík zabije Tuláka. Je morálne odsúdený- vezme nachystaný kľúč a vybieha von -vtedy ho zastrelia.


          postavy sú sociálnou, mentálnou, etickou, generačnou vzorkou mesta


          článok trilógie -dráma


          2 dejstvá


          evanjelické symboly, gradácia, pauzy


          krátke reči postáv -využíva mimiku a gestá


          apoziopézy -nedokončené výpovede -dramatickosť, napätie


          jednoduchý, hovorový jazyk -podľa typov ľudí

                 iii.       Vzťah k téze


          autor volá po svedomí, po návrate k hodnotám


          nebezpečenstvo smrti duše, ktorá predchádza smrť telesnú


          Fanka (16) -gymnazistka


          naivná, má svoje predstavy a sny o budúcnosti; -chýbajú jej skúsenosti, zmysel pre realitu


          dobrosrdečná, nevie pochopiť prečo učiteľ mlčí


          Ondrej (20) -študent


          racionálne uvažujúci, dospelý muž


          Fanku berie ako dieťa, neráta ju medzi odsúdených


          nevydrží nápor okolností a zrúti sa -sám sa chce priznať za vraždu


          aj on mal svoju predstavu -je sklamaný, že ľudia nekonajú, akoby sa mali chovať


          Terezčák(72) -starec, bývalý horár


          hrdý človek, nenávidí babicu -jeho žena kedysi udala Babjakovú za robenie potratov


          silne veriaci človek -nesúhlasí s tým, že má zobrať život


          žije pre pomstu za syna, ktorého vyhlásili za kolaboranta -chce sa pomstiť zradcovi, ktorý zradil vlastného z radov partizánov


          prináša biblické myšlienky -aj by sa obetoval, ale musí žiť kvôli pomste


          Babjaková (57) -pôrodná baba


          oháňa sa nutnosťou a počestnosťou svojho zamestnania; nenávidí sa s Terezčákom


          zistí sa však, že je neetická -nepomáha rodiť, ale nerodiť


           ako jediná má šancu dostať sa von -ale kvôli tomu, čo robila, nemôže


          Dr.Šustek (45) -zverolekár


          nie je z mesta, je tu len na návšteve


          zozačiatku ukrivdený -bol na zabíjačke a vzali mu výslužku


          sebecký -robí medzi ľuďmi rozdiely; vraždu chce využiť vo svoj prospech -záchrana na úkor iných


          podľa veku: starec už dlho žil, nemusí tu byť


          podľa postavenia: Marika je spodina spoločnosti -nebude tu chýbať


          muži a ženy: na ženách mu nezáleží -obetoval by aj Fanku


          neschvaľuje Uhríkov zločin iba kvôli tomu, že Uhrík chcel prehlásiť vinnými všetkých


          Uhrík (45) -holič


          večné obsluhovanie iných -podlizovanie, servilita


          oháňa sa autoritami -myslí si, že ako najlepší frizér“, bude mať ochrancov tam hore


          oni sa však na neho vykašlú -on je z toho prekvapený


          cíti, že tvárou tvár smrti, sú si všetci rovní


          tulák ho neustále podpichuje -cíti sa byť ohrozený -bojí sa, že Tulák môže poškodiť všetkým


          chce ho stoj čo stoj udať -nájde u neho nôž a označí ho za vraha (lenže vražedný n ostal vo vojakovi)


          rozhodne sa teda kvôli vlastnej záchrane nahovoriť ostatných, aby udali niekoho mimo pivnice -koho všetci nemajú radi, alebo nepoznajú


          zistí, že Tulák je Žid -nezaslúži si teda podľa neho žiť -zabije ho -Judáš


          oháňa sa morálnou čistotou -zachránil deviatich -nie, že zabil


          chce vinu hodiť na ostatných; morálne odsúdený


          to, že vybehol hoci ho tam čakala istá smrť nebolo hrdinské -bol zbabelec


          Tulák (30) -bezmenný muž


          nikto ho nepozná ani nikto o ňom nič nevie


          inteligentný, triezvo rozmýšľajúci človek -nie je ticho, nepodriaďuje sa -vyjadruje svoje názory otvorene


          ako jeden z prvých odhalí Fischlovu masku -on vie, že Fischl im nechce pomôcť


          je jednoznačne proti majorovmu návrhu -tvrdí, že „ostane deväť vrahov“


          postupne sa odhaľuje -ušiel z transportu do koncentračného tábora, bol povstalecký vojak -nechýba mu odvaha, nemá čo stratiť -nebojí sa povedať, čo si myslí


          uznáva morálne hodnoty -chce odmietnuť ponúkanú možnosť -nech si vyberú Nemci -oni v pivnici však ostanú čistí, ostanú ľudia -nechce sa podriadiť, dať so sebou zametať -chce si udržať tvár


          jeho morálnosť si začnú ostatní uvedomovať až po jeho smrti


          Tomko (55) -učiteľ


          autorita -všetkých povzbudzuje a dodáva silu


          nerobí rozdiely, snaží sa byť spravodlivý; robí arbitra v sporoch -chce urovnať spory


          v kritickom momente ostane ticho a nemá odvahu povedať, kto zabil tuláka


          na konci porovnáva dvoch ľudí -Uhríka a Tuláka -Tulák je morálnejší


          pani lekárniková (45)


          Marika Mondoková (30) -prostitútka


          chce zachovať tvár -nesúhlasí s ponukou nemeckého majora


          je jediná, ktorá dokáže povedať pravdu -kto zabil Tuláka


          Fischl (54) -obchodník s drevom


          ohrozenie duševného i fyzického bytia


          strata ľudskosti a morálky -sklon človeka páchať zlo


          miera previnenia, ľútosti a schopnosti odčiniť


          dve skupiny ľudí -tí, čo chcú odmietnuť a ostať ľuďmi a tí, čo súhlasia


          „korienky zla treba hľadať v ľudskom srdci“