Jozef Gregor -Tajovský

                     i.        Životopis a tvorba


          narodil s v Tajove pri Banskej Bystrici, kde je aj pochovaný


          pochádzal z rodiny remeselníka a robotníčky, bol najstarší z desiatich detí


          žil u starého otca Štefana Grešku, pracovitého, dobrého a veselého človeka – vplyv na jeho duchovný rast i tvorbu


          strednú školu navštevoval v BB, kde sa denne stretával s násilnou maďarizáciou, neskôr študoval v Kláštore pod Znievom za učiteľa, často menil pracovné miesta kvôli nezhodám s vrchnosťou (bol proti pomaďarčovaniu), neskôr opäť pokračoval vo svojich štúdiách v Prahe, kde aktívne pracoval aj v študentskom spolku Detvan, po návrate pracoval ako úradník vo viacerých peňažných ústavoch


          oženil sa s Hanou Linglovou, literárne činnou pod menom Hana Gregorová


          počas vojny musel narukovať, dostal sa do ruského zajatia a vstúpil do československých légií


          žil určitý čas v Martine, presťahoval sa do Bratislavy, kde sa venoval kultúrnemu životu


          prvotiny: Omrvinky a Z dediny ( zbierky čŕt a poviedok)


          starootcovská tematika: Do konca, Prvé hodinky, Do kúpeľa, Žliebky


          dedina: Maco Mlieč, Apoliena (Mišo– poviedka, kde poukazuje na prenikanie kapitalizmu a postupne proletarizovanie dediny)


          spoločenská problematika: „chlebové“ poviedky: Horký chlieb, Na chlieb, Mišo
Mamka Pôstková, Umrel Tomášik


          dráma: veselohra: Ženský zákon,


          dráma zo sociálneho prostredia: Statky–zmätky: krit. zobrazenie spoločenských pomerov na dolnozemskej dedine (v Rumunsku)


          jednoaktovky: Matka, Tma, Hriech, V službe


          po vojne: Smrť Ďurka Langsfelda, Blúznivci, Hrdina : udalosti revolučných rokov 1848-1849


          Obdobie: 2. vlna slovenského realizmu: 1900-1918

                  ii.        Statky -Zmätky


          Bohatí bezdetní manželia Palčíkovci, ktorí svoje majetkové problémy chcú riešiť za pomoci spríbuznených rodín Ľavkovcov a Kamenských, nahovoria chudobných Ľavkovcov, aby im dali syna Ďurka za vlastného, oženili ho so Zuzou Kamenskou a oni im prepíšu po smrti majetok. Plán sa Palčíkovcom podarí. Keď však Ďurko vidí, že išlo len o spravovanie majetku, začínajú sa rozbroje. Po čas strpčí Zuzke život až do takej miery, že odíde z domu Palčíkovcov. Ešte v ten deň si privedie bývalú frajerku Betu. Všetci sú spokojní, až kým Beta nezačne podpichovať Ďurka, aby pýtal prepísať majetok. Ešte k tomu príde otec Ľavko pýtať pôžičku. No Palčík odmietne jedno i druhé. Sklamaná Beta opúšťa Ďurka, Palčík ho zo zlosti vyženie z domu. Všetky rodiny sú sklamané a Zuzka ostane s dieťaťom sama


          sociálna dráma, 4 dejstvá


          typická kompozícia div. hry: expozícia (návrh plánu), kolízia (svadba, nezhody v manželstve), kríza (po 4 mesiacoch pribúdajúce nedorozumenia, odchod Zuzky, príchod Bety), peripetia (odchod Bety, streľba Ďura na Palčíka), katastrofa (Palčíkovci sa prídu ospravedlniť Kamenským aj Ľavkovci prídu ku Kamenským, prosia o zmierenie, Z. odmieta vrátiť sa k Ďurkovi)


          jazyk: jednoduchý bez pátosu, príslovia, porekadlá


          Žofa: často používa: “meno moje”: obmedzenosť slovnej zásoby

                 iii.       Vzťah k téze


          “hra bez lásky – pretože práve skutočná láska v príbehu najviac chýba”


          “ide len o čistý obchod, kde manželstvo sa stalo tovarom a morálne vzťahy nehrali žiadnu úlohu”


          hlavný problém: deformácia charakterov pod vplyvom majetku, uprednostnenie majetku pred ostatnými dôležitými hodnotami, čo narúša manželské, rodinné a vzťahy, vnáša do nich bolesť, utrpenie a pokorenie


          Palčíkovci: Mara a Ondrej


          starnúci, bezdetní manželia , vykorisťovatelia, potrebujú niekoho, kto bude obhospodarovať ich veľký majetok, ale žiadny sluha im nie je dobrý, pretože sú skúpi “Robotník cudzí drahý… plácu si už nevie akú pýtať. A tá chova drahá”, niekto z rodiny je pre nich len spôsob ako získať lacných pracovníkov


          nezáleží im na morálke: nevadí, že Ďuro sa zabáva a nevšíma si Zuzku, karhajú ich len, keď sa im zdá, že málo pracujú, a to sa im zdá vždy, nenamietajú, keď si Ďurko privedie Betu


          Ľavkovci: Žofa a Janko


          veľmi túžia po veľkom majetku Ľavkovcov, Žofino správanie sa vždy mení, prispôsobuje situácii, nikdy nechce pripustiť, že jej syn je vinný, že behá za frajerkami, vinu za nedorozumenia dáva Zuzke


          Ďurko Ľavko


          má rád zábavu, stretáva sa aj s inými ženami (Beta), pristane na manželstvo zo Zuzkou, ale nemieni sa vzdať Bety


          vykorisťovaný i vykorisťovateľ, keď pochopí, že majetok asi nedostane, dištancuje sa od Zuzky úplne


          v závere oľutuje svoje správanie sa k Zuzke a prosí ju o odpustenie, navrhne jej aby sa vrátila


          Kamenskí


          matka Kata: nalieha na dcéru, aby si vzala Ďurka, je uchvátená črtajúcim sa majetkom


          otec Tomáš: nepáči sa mu návrh Ľavkovcov “Majetky boli, ale minuli sa. Ale láska a statočnosť na večnosť“, necháva rozhodnutie na Zuzke,


          Zuzka Kamenská: Ďurko sa jej páčil, a preto pristala, mrzí ju, že si ju nevšíma a že mu nezáleží ani na dieťati, ktoré čaká


          výnimočná postava: odchádza aj s dieťaťom od Ďurka, keď zistí, že ju nemá rád, odpúšťa mu, čo jej spôsobil, ale odmieta sa k nemu vrátiť


          Beta


          dva krát vydatá žena, keď ju Ďurko privedie k Palčíkovcom, tlačí na neho, aby žiadal prepísanie majetku, po prestrelke ho opúšťa


          morálne problémy: láska, hodnoty vs. majetok; Beta, vzťahy medzi rodinami, v rodinách: šťastie detí vs. materiálne zabezpečenie, svadby pre majetok, zaradenie sa do manželstva